COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

“No es tracta solament de moure peces en un tauler; els escacs ensenya a prendre decisions, a planificar, i els alumnes comprenen que les seves accions poden conduir-los a l’èxit o al fracàs, per la qual cosa es converteix en aprenentatge. Pel seu alt valor formatiu, institucions com el Parlament Europeu i el Congrés espanyol recomanen incloure els escacs en els programes escolars. Des de 1999, en EDAMI acostem els escacs a la nostra societat.”

Miguel Illescas Córdoba
Gran Maestre Internacional d’Escacs
Director d’EDAMI

Educant en valors

ELS ESCACS COM A ASSIGNATURA

En els Col·legis, els escacs és sovint utilitzat com a pont entre diferents edats, races, cultures i condició social, practicant una activitat de la qual prenen beneficis i gaudeixen. Això els ajuda a fer noves amistats i comprendre junts conceptes com a “joc net i companyonia”, acte-confiança, així com acceptar millor factors com l’èxit, el fracàs i altres aspectes de la seva intel·ligència emocional, que tanta influència tindrà en el seu futur.

BENEFICIS ACADÈMICS

Ajuda a l’aprenentatge d’altres assignatures, potenciant aspectes clau del rendiment escolar i incidint en l’emergent formació del caràcter dels alumnes. Els Escacs fa als nens més eficaços i potencia àrees cognitives i emocionals clau en el seu desenvolupament intel·lectual.

BENEFICIS SOCIALS

En els Col·legis, els escacs és sovint utilitzat com a pont entre diferents edats, races, cultures i condició social, practicant una activitat de la qual prenen beneficis i gaudeixen. Això els ajuda a fer noves amistats i comprendre junts conceptes com a “joc net i companyonia”, acte-confiança, així com acceptar millor factors com l’èxit, el fracàs i altres aspectes de la seva intel·ligència emocional, que tanta influència tindrà en el seu futur.

BIBLIOGRAFIA

Per als interessats a saber alguna cosa més, a continuació relacionem algun de els estudis realitzats per sociòlegs i educadors en diferents països, en l’àmbit de l’ús pedagògic dels Escacs en els centres escolars. Tots ells posen de manifest, de manera inequívoca, que l’aprenentatge dels Escacs en edats primerenques del nen contribueix de manera palesa a el augment del rendiment escolar, alhora que consolida valors positius en la formació del jove.