Presentació

EDAMI presenta una baralla de cartes molt especial: les Cartes de la Sort. Han estat així batejades perquè el seu objectiu és precisament introduir la sort en el desenvolupament d’una partida d’escacs.

Per a aquesta nova versió millorada, s’han tingut molt en compte les opinions dels nostres clients, de manera que s’han eliminat algunes cartes i afegit unes altres, a més de simplificar notablement les regles.

Si t’interessa saber perquè aquestes cartes són una poderosa eina educativa i com usar-les, consulta la informació més a baix en aquesta mateixa pàgina.

Regles

Regles bàsiques

NOTA IMPORTANT: les regles bàsiques impreses en la primera edició de les cartes estableixen que quan no es pot complir l’exigit per la carta (de moviment o material) es perd el torn. A partir de la segona edició es recomana fer una jugada normal en comptes de la pèrdua de torn. Si es jugarà sovint és convenient llegir les regles completes.

cartas-de-ajedrez-edami-2016-reglas-01
cartas-de-ajedrez-edami-2016-reglas-02
cartas-de-ajedrez-edami-2016-reglas-03
cartas-de-ajedrez-edami-2016-reglas-04

Regles completes

Els escacs amb cartes es juga com els escacs normals, amb les diferències que assenyalen aquestes regles respecte a l’ús de les cartes. Per a qualsevol qüestió no descrita en aquesta pàgina ha d’aplicar-se el sentit comú i el reglament d’escacs de la Federació Internacional (FIDE).

Les instruccions resumides que apareixen en les dues cartes de regles incloses en la baralla poden semblar en ocasions ambigües o incompletes. El més senzill és que els jugadors es posin d’acord sobre la interpretació que desitgen donar. En cas de dubte poden consultar la versió completa de les regles, publicades en aquesta pàgina.

COMENÇAMENT

Per a començar la partida, es col·loquen les peces en la posició habitual i les cartes ben remenades en un mall boca avall. Comencen les blanques, que han de triar si prenen la carta superior del mall o fan una jugada d’escacs normals.

REGLA 1: les CARTES USADES no tornen al joc fins a esgotar el mall

Les cartes que es vagin usant al llarg del joc es col·locaran boca amunt en una pila separada, que es remenarà i tornarà a utilitzar en esgotar el mall principal. No es permet consultar la pila de descartis.

REGLA 2: es pot JUGAR NORMAL O PRENDRE CARTA (alternativa “Carta Obligatòria”)

Comencen el joc les blanques, que han de triar si treuen carta o fan una jugada d’escacs reglamentària. Això es repeteix durant tota la partida: en cada torn, el jugador tria si pren carta o mou normalment. En prendre carta, deu sempre mostrar-se al rival. Alguns jugadors, especialment els més petits, poden preferir jugar prenent sempre carta.

REGLA 3: si surt una CARTA D’ACCIÓ s’ha d’obeir. Si no es pot, es juga lliurement.

Si es tracta d’una carta d’acció (sense una icona a dalt a la dreta), ha d’obeir les instruccions. Si no pot complir-les ha de fer una jugada normal. Si només pot complir una part, ha de fer-ho. Després de fer la seva jugada, deixa la carta usada en la pila corresponent i finalitza el seu torn.

REGLA 4: si surt una CARTA ESPECIAL el jugador la conserva i fa una jugada normal.

Si és una carta d’objectiu el jugador la guarda fins a complir-lo. Si és una carta d’efecte temporal, ha de conservar-la fins que aparegui una nova carta d’efecte temporal. La carta “No m’agrada la teva jugada” pot guardar-se per a ser usada en qualsevol moment. El comodí ha d’usar-se immediatament. Després de guardar una carta especial o usar el comodí, es fa una jugada normal.

REGLA 5: no es permeten POSICIONS IL·LEGALS

Els moviments de les peces, excepte en l’indicat per les cartes, han d’ajustar-se a les regles tradicionals d’escacs, igual que les normes d’enroc, captura al pas, promoció, escac, escac i mat, Rei ofegat i lleis de taules. No pot haver-hi posicions il·legals ni peons en 1a o 8a fila. No es permet deixar al propi rei en escac, ni tan sols durant un moment. Per exemple, si una carta demana moure dues vegades seguides, no es permet que la primera jugada deixi el propi Rei en escac, encara que aquesta situació es pretengués corregir amb la segona. D’igual manera, en col·locar o retirar peces del tauler, és il·legal deixar el propi Rei en escac. En jugar amb la modalitat “Carta Obligatòria” es pot permetre la captura del Rei.

REGLA 6: l’ESCAC acaba el torn de joc

En moure, o posar o llevar peces, es pot donar escac (o escac i mat) al Rei enemic. En el moment en què donem escac finalitza el nostre torn de joc, amb independència de si la carta ens permetia fer més jugades. Si, per exemple, ens surt una carta que permet moure dues vegades però donem escac amb la primera jugada, finalitza el torn i perdem el dret a fer la segona.

REGLA 7: S’ha de DEFENSAR L’ESCAC sense prendre carta.

El jugador que rep escac ha de defensar-lo jugant normalment i en aquest torn no se li permet prendre carta. També es pot defensar l’escac usant la carta “No m’agrada la teva jugada” o aprofitant l’efecte d’una carta temporal.

REGLA 8: Finalització de la partida: escac i mat, abandó, ofegat o taules.

Per a guanyar la partida cal donar Jaquemate, que acaba immediatament el joc, o bé que el rival opti per rendir-se. En cas que es donés una situació de Rei ofegat, el joc es declara taules. Com a excepció, si un jugador disposa de diversos moviments seguits i en una d’ells ofega al Rei enemic, això no es tindrà en compte fins a finalitzar el seu torn de joc. Si en algun moment, en canviar el torn de joc, no quedés sobre el tauler material suficient per a donar mat, la partida serà taules, seguint el que s’estableix en les lleis de la FIDE. També s’apliquen les regles de taules per triple repetició i per 50 jugades conforme aquest mateix reglament.

Tipus de Cartes

La baralla normal de 56 cartes inclou les següents cartes:

 • 38 cartes d’acció.
 • 16 cartes especials, incloent 1 comodí i 1 carta personalitzable.
 • 2 cartes d’instruccions resumides.

A continuació s’expliquen les característiques i el funcionament dels diferents tipus de cartes:

CARTES D’ACCIÓ   

La baralla estàndard inclou 38 cartes d’acció, que es distribueixen en dos grups: 26 cartes de moviment i 12 cartes de material.

Moviment

Les cartes de moviment indiquen al jugador quina peça o peces ha de moure.

Si ha de moure diverses peces, l’ordre de moviment és lliure, sempre que es tracti de jugades legals i mogui totes les peces indicades. L’enroc compta com una jugada i pot fer-se només amb la carta de moure el Rei, no amb la de moure la Torre.

El jugador queda obligat a moure totes les peces que se li indiquen si existeix una manera legal de fer-lo, fins i tot si es donés l’estrany cas que això fora en contra dels seus interessos. Per exemple: se li demana que mogui el Rei i la Dama i resulta que per a poder moure el Rei ha de sacrificar abans la Dama.

Hi ha diversos tipus de carta de moviment:

 • Mou una (7): s’ha de moure la peça indicada. Si aquesta peça ja no està en el tauler o no disposa de jugada legal, es mou lliurement.
 • Mou + (6) i Mou tres (1): s’han de moure totes les peces que apareixen en el dibuix. No es pot moure dues vegades la mateixa peça. Si una de les peces indicades ja no està en el tauler, o no disposa de jugada legal, s’ha de moure l’altra. Si cap d’elles té jugada legal es mou lliurement.
 • Tria i mou una (4) i Tria i mou dues (4): s’han de moure una o dues de les peces que apareixen en el dibuix. No es pot moure dues vegades la mateixa peça. Si una de les peces indicades ja no està en el tauler, o no disposa de jugada legal, s’ha de moure l’altra. Si cap d’elles té jugada legal es mou lliurement.
 • Canvia (2): canvia de lloc una peça pròpia o rival a qualsevol casella lliure – no és vàlid capturar – sense necessitat de respectar les regles de moviment. No pot traslladar-se el Rei de l’oponent, però sí el propi. Els peons no poden col·locar-se en primera ni vuitena fila. No pot deixar-se el propi Rei en escac, però sí que donar escac o fins i tot escac i mat al Rei rival. Després de canviar la peça de lloc acaba el torn.
 • Perd el torn (2): es perd el torn.

Material

Les cartes de material indiquen al jugador que ha de retirar del tauler o d’una zona específica del mateix una peça rival, o bé incorporar al tauler una peça pròpia. Una vegada completada l’acció indicada en la carta, finalitza el torn del jugador sense efectuar cap moviment addicional.

El jugador ha de complir l’indicat en la carta, encara que fora contra els seus interessos, cosa que succeirà en molt estranya ocasió. Si no hi ha material per a llevar o recuperar es mou lliurement. En cas d’existir diverses opcions triarà el jugador que va treure la carta. Si en intentar retirar el material es donés una posició il·legal, es rebutja la carta i es mou lliurement . No obstant això, sí que es pot finalitzar el torn donant escac al Rei rival, en afegir una peça pròpia que li dóna escac o bé en retirar una peça de l’oponent que li donava cobertura.

Hi ha diversos tipus de cartes de material:

 • Treu (3): retira del tauler la peça indicada del rival. Si no es pot, o en fer-ho es donés una posició il·legal, es descarta i es mou lliurement.
 • Bomba (5): retira de la zona indicada una peça rival, excepte el Rei. Si no hi hagués cap peça rival en la zona indicada o en fer-ho es donés una posició il·legal es descarta i es mou lliurement. Es pot jugar d’altres maneres:
 • Bomba cruel: si no hi ha peces del rival s’ha de retirar una peça pròpia.
 • Bomba feroç: s’eliminen totes les peces enemigues de la zona indicada.
 • Bomba boja: s’eliminen totes les peces de la zona indicada, blanques i negres
 • Recupera (4): retorna al tauler una peça prèviament capturada, en una casella lliure de la seva elecció, evitant les posicions il·legals. Els peons es poden col·locar en qualsevol fila, de la 2a a la 7a. Si no hi hagués peces capturades es mou lliurement.

CARTES ESPECIALS            

Les cartes especials són d’ús opcional. Es recomana incloure només aquelles que els dos jugadors comprenen plenament.

Hi ha diversos tipus de cartes especials:

 • No m’agrada la teva jugada (2): aquesta és una carta especial que el jugador pot usar immediatament o conservar, boca amunt, per a usar-la en el moment que consideri oportú. Si decideix conservar-la  pot moure normalment. Quan s’usa, l’oponent queda obligat a rectificar la seva última jugada i fer una altra. No val usar aquesta carta si l’última jugada del rival era l’única legal. Aquesta carta no serveix per a anul·lar una carta del rival, només per a vetar la seva última jugada. Tampoc serveix per a vetar un Escac i mat. El mat acaba immediatament la partida. Aquestes cartes no poden acumular-se: si el jugador ja tingués una, ha de regalar l’altra a l’oponent i després efectuar la seva jugada.
 • Objectiu i Premi (4): aquestes són cartes especials que el jugador ha de conservar fins a complir l’objectiu indicat. En treure la carta d’objectiu, el jugador la guarda boca amunt, fa una jugada i acaba el seu torn. En el moment que compleix l’objectiu rep el premi immediatament i recupera la peça indicada, podent col·locar-la on desitgi. Si aquesta peça no estigués disponible per no haver estat prèviament capturada, la carta d’objectiu queda sense efecte. En qualsevol cas, després de complir l’objectiu, ha de retornar-se la carta a la pila de les usades. El jugador ha de reclamar el premi en efectuar la jugada amb la qual compleix l’objectiu, abans de finalitzar el seu torn de joc. Si oblida fer-ho, perd el dret a premi i ha de retornar la carta. En recuperar la peça indicada s’apliquen les regles relatives a les cartes Recupera. Es poden acumular cartes d’objectius.
 • Cartes Temporals (8): les cartes temporals tenen un efecte especial que altera el moviment de les peces o altres factors. L’efecte d’una carta temporal aplica només al jugador que saca aquesta carta. L’efecte desapareix en aparèixer la següent carta temporal, sigui pròpia o del rival.
 1. superdama: la teva dama mou també com a cavall,
 2. supertorres: les teves torres mouen també com a cavalls,
 3. superalfils: els teus alfils mouen també com a cavalls,
 4. supercaballs: els teus cavalls poden fer dues jugades seguides (una jugada amb cada cavall o dues jugades amb el mateix cavall).
 5. peons intocables: no es permet al rival capturar els teus peons,
 6. rei de plom: si et donen escac i has de moure el rei perds la partida,
 7. prohibit retrocedir: cap de les teves peces pot moure cap endarrere,
 8. harakiri: canvi de color! juga tan mal com puguis amb les peces del rival. En sortir la següent carta temporal recuperaràs el teu color inicial, així que t’interessa espatllar tot el possible la posició del teu oponent… però cuidat!: l’escac i mat guanya la partida per a qui el dóna, encara que sigui amb les peces “prestades” del rival.
 • Comodí (1): el comodí serveix per a robar al rival una de les cartes especials, sigui d’objectiu, temporal o “No m’agrada la teva jugada”. Si el rival no tingués cap carta especial el comodí queda sense efecte. Després de retornar el comodí a la pila d’usades es fa una jugada normal.
 • Carta en blanc (1): la carta en blanc permet desenvolupar la creativitat dels jugadors i se li assigna una funció inventada per ells mateixos. També pots suggerir noves cartes a l’equip de EDAMI i en la pròxima baralla tractarem d’incloure les propostes més interessants.
Informació sobre les Cartes de la Sort

Els escacs de competició és un esport exigent, en el qual el jugador ha d’assumir la derrota com una cosa individual, i aprendre a gestionar les emocions negatives associades. Quan s’introdueix els escacs en el col·legi o en l’àmbit familiar, es corre el perill d’atorgar al vessant competitiu un excessiu protagonisme sobre el vessant lúdic. Amb això, s’espanta a alguns nens, intimidats per l’enfrontament a “vida o mort” que planteja cada partida. També solen perdre interès ràpidament els alumnes amb un desenvolupament més lent, o els que aprenent d’un germà major sofreixen una derrota després d’una altra. En els escacs no intervé la sort, i els millors acostumen a imposar-se amb una regularitat matemàtica.

Al utilitzar les cartes, introduint el factor sort en la partida d’escacs, aconseguim diversos objectius de manera simultània:

 1. Rebaixem el component competitiu i potenciem els escacs com una cosa divertida.
 2. Permetem que un alumne pugui derrotar ocasionalment a uns altres de major nivell.
 3. Introduïm un element que enriqueix el joc, presentant nous reptes i situacions que exigiran creativitat i capacitat d’improvisació.

És important assenyalar que els escacs amb cartes no ha de substituir per complet als escacs tradicionals. Convé dosar l’ús de les cartes en funció dels objectius pedagògics que es persegueixin. Les cartes poden ser usades dins de la classe, amb ajuda guiada del professor, o bé directament per dos jugadors sense supervisió, encara que en aquest últim cas es recomana que tinguin certa experiència en el seu ús o llegeixin bé les regles, per a evitar disputes sobre la interpretació d’aquestes.

Les cartes són aptes per a jugadors de qualsevol edat, encara que seran els més petits els qui més beneficis obtinguin del seu ús. L’edat recomanada per a usar les cartes de nivell bàsic és a partir de 6 anys, mentre que per a comprendre bé les cartes avançades es recomana el seu ús a partir dels 10 anys.

El normal és usar una baralla per partida, encara que una sola baralla es pot compartir entre dues partides, amb les cartes en un o dos malls. El monitor pot configurar la seva pròpia baralla, combinant les cartes com li sembli oportú. Com a guia general es proporcionen unes regles d’ús, però aquestes poden ser modificades pel monitor o per acord entre els jugadors. Al final d’aquestes regles s’inclouen algunes modalitats alternatives de joc.

 • Idea i concepte: GM Miguel Illescas
 • Edició: Carlos J. Penín
 • Dibuixos: David Revilla,
 • Impressió: CartaMundi.
 • Copyright: EDAMI (Chess Education and Technology S.L.).

© 2015 – Tots els drets reservats. Prohibida la seva reproducció per cap mitjà sense permís per escrit del propietari.

.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment