SUPORT INSTITUCIONAL

En 2012, el Parlament Europeu va recomanar la inclusió dels escacs en els programes escolars dels països membres, reconeixent, com en el seu moment ja fessin la UNESCO o el mateix Senat espanyol,  el valor pedagògic d’aquest joc mil·lenari. Els escacs aspirava així a convertir-se en un joc vehicular perfecte per a desenvolupar competències educatives, tant bàsiques, com les matemàtiques i la comprensió lectora, com a transversals, com ara estratègia, lògica, disciplina, memòria, concentració, pensament discursiu, etc.

Encara que el ressò de Brussel·les va trigar a arribar, al febrer de 2015 tots els grups parlamentaris van aprovar per unanimitat en el Congrés dels Diputats espanyol una PNL – proposició no de llei – per a la inclusió dels escacs en tots els espais públics i, de manera especial, en els centres escolars. L’objectiu és que a mitjà termini, els escacs es vagi integrant de manera transversal dins de la LOMCE – Llei orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa – o futures lleis d’ordenament educatiu de l’Estat.

Els escacs en el currículum escolar

Un dels aspectes clau dels reguladors és la inclusió de les competències bàsiques com un dels elements principals del currículum, provocant un replantejament dels continguts, amb un enfocament global de l’aprenentatge, la qual cosa porta al seu torn a un canvi de la metodologia docent per a permetre que els alumnes puguin adquirir aquestes competències en la totalitat de les àrees.

Qualsevol que estigui familiaritzat amb els escacs, adverteix de seguida que l’estudi i la pràctica del mateix incidirà favorablement en el desenvolupament de diverses d’aquestes competències.