During European Team Championship, Porto Carras, Greece (© 2011 Anastiya Karovich – para EDAMI)
Sharjah Cultural and Chess Club, UAE (© 2014 Anastiya Karovich – para EDAMI)
World Youth Championship, Porto Carras, Greece (© 2010 Anastiya Karovich – para EDAMI)

El valor dels escacs en l'educació

Al llarg de les últimes dècades, nombrosos estudis realitzats per prestigioses universitats, sociòlegs i pedagogs de tot el món, han posat de manifest, de manera inequívoca, que l’aprenentatge dels Escacs en edats primerenques del nen contribueix de manera palesa a l’augment del rendiment escolar. Els Escacs fa als nens més eficaços i potencia àrees cognitives clau en el seu desenvolupament intel·lectual.

Cap de les habilitats que a continuació relacionem són únicament específiques dels Escacs, però totes elles són afavorides de manera notable pel joc. La bellesa d’ensenyar els Escacs com una eina de desenvolupament educatiu i personal és que ajuda a modelar el caràcter del nen i estimula la seva ment, desenvolupant i potenciant les seves habilitats innates, en tant que com a joc li diverteix, la qual cosa donat el seu caràcter transversal amb les assignatures troncals, contribueix eficaçment a allunyar el fracàs escolar. Com a resultat, els nens es convertiran en pensadors més crítics, solucionaran de forma més ràpida i eficaç problemes complexos i prendran millors decisions.

El Ajedrez ayuda a pensar

(Madrid, 8 de octubre de 2011) Sede central de Fundación Telefónica.

Conferència a càrrec del Gran mestre Miguel Illescas, que gira entorn dels valors que procura els escacs en l’educació dels nostres joves i com les noves tecnologies ho fan, més que mai, accessible a tots.