Icono corporativo de EDAMI

Des de 1999, EDAMI imparteix classes d’escacs en gairebé un centenar de col·legis i centres de Barcelona, tant públics com privats. Aquesta formació té dos vessants: classes lectives i classes extraescolars.

A més, en els últims anys i aprofitant l’ús universal d’Internet, des de EDAMI dirigim nombrosos programes de joves talents per a federacions i institucions, i proporcionem formació i assessorament en escacs, per a col·lectius de monitors, professors i centres escolars.

Díptic Escoles

Presentació dels Serveis EDAMI a Col·legis

Taller de ajedrez (Eduard de Caldes)

Classes lectives

A les classes lectives predomina la part teòrica del joc, combinada necessàriament amb activitats que, encara que no siguin estrictament escaquístiques, sí que ajuden al jove a desenvolupar la seva creativitat, potenciar la seva memòria i treballar la lògica.

Hem de tenir en compte que a l’ésser una activitat integrada en el currículum, no tots els nens poden tenir el mateix interès pel joc, per aquest motiu el professor (en aquest cas ha de tenir experiència i coneixements pedagògics més avançats) ha de combinar la pràctica del joc amb altres activitats, entre les quals podem destacar múltiples exercicis i jocs lògics, fitxes pedagògiques, ús d’Internet i treballs de creativitat.

En aquest sentit, el caràcter transversal dels nostres llibres de text ajuden de manera significativa al professor, a fi de guiar-li per un itinerari adequat a cada grup d’edat.

En 2010 comencem amb èxit una tercera variant en l’ensenyament dels escacs: classes lectives d’escacs en anglès. Aquest format té molt bona acceptació, ja que els alumnes aprenen dues assignatures en una.

Puesta en escena de "Ajedrez viviente"

Classes extraescolars

En les classes extraescolars predomina la part pràctica del joc: normalment es desenvolupen a la tarda després de classe, o bé al migdia, abans o havent dinat. En aquests horaris, i donat el perfil optatiu de l’alumne, és preferible que la classe consisteixi fonamentalment en la pràctica del joc, on el professor corregeix els errors dels alumnes, combinant-lo amb l’aprenentatge conjunt (mitjançant el tauler mural) d’elements estratègics i tàctics de la partida.

En alguns casos, es formen equips per a participar en els Campionats Escolars de la ciutat. Així mateix, en aquestes classes a vegades trobem alumnes amb edats i nivells diferents: en aquests casos el monitor divideix en subgrups als nens, per a afavorir l’aprenentatge per coneixements i edats.

També en aquestes classes s’utilitzen els nostres llibres de text, perquè contenen abundant material lúdic i de caràcter transversal, que reforcen l’interès i rendiment del jove en les matèries transversals.

Miguel Illescas en Mexico - Seminario de formación de profesores de ajedrez

Formació a docents

A vegades, el Col·legi prefereix que siguin els docents del centre els qui imparteixin les classes d’escacs.

Qualsevol docent pot introduir la pràctica i ensenyament dels escacs en una aula escolar. Per a això, no es requereix cap mena de coneixement escaquístic previ, ni habilitats diferents de les que se li suposa a una persona que sol tractar amb nens en un entorn educatiu.

Els nostres cursos de formació a docents tenen un enfocament eminentment pràctic, que està basat en els treballs de camp que l’Escola d’Escacs “Miguel Illescas” – EDAMI – porta desenvolupant des de fa més de 15 anys a Espanya. En funció de la personalització del projecte, la formació es realitza en el propi Col·legi, íntegrament per Internet, o bé resulta d’una combinació de tots dos.

Master class de ajedrez

Capital humà

Un dels principals actius d’EDAMI és el seu equip de monitors, del qual ens sentim molt orgullosos. Tots ells són professionals de gran experiència en l’ensenyament dels escacs als nens i dinàmica de grups. No és casualitat que en la seva majoria treballin a la nostra escola des de fa més de deu anys.

Els monitors d’EDAMI han passat prèviament per un ampli circuit formatiu, i realitzat pràctiques en diferents Col·legis, amb diferents grups d’edats i coneixements d’escacs. Així mateix, són posseïdors de la titulació oficial que concedeix la Generalitat de Catalunya i la pròpia Federació Catalana d’Escacs.

A més d’això, a EDAMI comptem amb una xarxa interna al núvol, que permet a tot el col·lectiu intercanviar experiències i accedir a noves fonts d’informació, la qual cosa els permet enriquir la seva pràctica com a educadors.

Pack escolar para Colegios

Llibres de text i materials

A més dels monitors, EDAMI proporciona al Col·legi tots els materials necessaris per a desenvolupar de manera convenient l’activitat:

  • Col·lecció de llibres de textAprendemos a pensar juntos“, del GM Miguel Illescas i altres prestigiosos autors.
  • Tauler mural, amb peces magnètiques i una gran grandària, perquè els nens puguin seguir perfectament les explicacions.
  • Jocs de peces i taulers, de materials i grandàries homologades, per a la pràctica segura dels nens.
  • Jocs de rellotges analògics i digitals.

EDAMI també compta amb un pack integral de materials d’escacs, pensat per a una aula amb 10 alumnes, que pot ser adquirit per qualsevol Col·legi.