El Parlamento español impulsa el ajedrez como asignatura en los Colegios (11 feb. 2015)
El Parlamento español impulsa el ajedrez como asignatura en los Colegios (11 feb. 2015)

Al 2012, el Parlament Europeu va recomanar la inclusió dels escacs en els programes escolars dels països membres, reconeixent, com en el seu moment ja fessin la UNESCO o el mateix Senat espanyol,  el valor pedagògic d’aquest joc mil·lenari. Els escacs aspirava així a convertir-se en un joc vehicular perfecte per a desenvolupar competències educatives, tant bàsiques, com les matemàtiques i la comprensió lectora, com a transversals, tals com estratègia, lògica, disciplina, memòria, concentració, pensament discursiu, etc.

Encara que el ressò de Brussel·les va trigar a arribar, al febrer de 2015 tots els grups parlamentaris van aprovar per unanimitat en el Congrés dels Diputats espanyol una PNL – proposició no de llei – per a la inclusió dels escacs en tots els espais públics i, de manera especial, en els centres escolars. L’objectiu és que a mitjà termini, els escacs es vagi integrant de manera transversal dins de la LOMCE – Llei orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa – o futures lleis d’ordenament educatiu de l’Estat.

Els escacs en el currículum escolar

Un dels aspectes clau dels reguladors és la inclusió de les competències bàsiques com un dels elements principals del currículum, provocant un replantejament dels continguts, amb un enfocament global de l’aprenentatge, la qual cosa porta al seu torn a un canvi de la metodologia docent per a permetre que els alumnes puguin adquirir aquestes competències en la totalitat de les àrees.

Qualsevol que estigui familiaritzat amb els escacs, adverteix de seguida que l’estudi i la pràctica del mateix incidirà favorablement en el desenvolupament de diverses d’aquestes competències.

Matemàtiques

Una de les més evidents seria les matemàtiques, ja que en realitat els escacs és una forma sofisticada de les matemàtiques. Aritmètica bàsica i geometria elemental poden ser apreses i compreses millor jugant escacs que estudiant qualsevol llibre.

Comunicació

Per estrany que sembli, també la partida d’escacs és una forma de comunicació: aprenem a respectar el torn de joc i “escoltar” al nostre interlocutor. Les primeres derrotes ens ensenyen que la jugada del rival, el seu pensament, mereix ser tingut en compte.

Art i Cultura

Amb més de 1.500 anys de valuosa història, el valor cultural i artístic dels escacs està fora de tot dubte, i ha estat utilitzat en infinitat d’ocasions com a metàfora en les més diverses arts i escenaris històrics.

Tractament de la informació

Les tècniques d’anàlisis, pròpies dels escacs, són eines d’utilitat contrastada a l’hora de treballar amb una gran quantitat d’informació: processem gran quantitat de jugades, valoracions, plans, tot això culminant en l’acte de fer una jugada.

Intel·ligència emocional i social

És en el desenvolupament del caràcter on la pràctica dels escacs es mostra especialment valuosa. Aprendre a guanyar i perdre, a assumir la responsabilitat dels propis actes, a enfrontar només els problemes, i a desenvolupar solucions autònomes, és alguna cosa que enllaça directament amb les competències bàsiques definides en l’educació moderna.

Coneixement del món físic

Els nous models educatius estan orientats a la resolució de problemes, amb un enfocament eminentment pràctic. Es demana als joves que enfrontin situacions quotidianes, com per exemple esbrinar la raó per la qual s’encén el pilot d’advertiment d’un congelador, explicant amb detall les accions realitzades per a acarar-les amb el manual d’instruccions de la nevera.

Aprendre a aprendre

I què dir de “aprendre a aprendre”. Aquí els escacs aporta un valor insuperable, dotant a l’alumne d’un marc intel·lectual de mètodes i procediments, flexibles i per això fàcilment extrapolables, que li seran útils per a estudiar qualsevol altra matèria.

Autonomia i iniciativa personal

El jove ha d’aprendre a comprendre la realitat, a raonar, a relacionar causes i efectes. I en aquest camp, tenint en compte el poc temps que es requereix per al seu aprenentatge, i el caràcter universal del coneixement adquirit i de les habilitats que desenvolupa, els escacs ofereix una relació esforço–resultat molt satisfactòria.