During European Team Championship, Porto Carras, Greece (© 2011 Anastiya Karovich – para EDAMI)
Sharjah Cultural and Chess Club, UAE (© 2014 Anastiya Karovich – para EDAMI)
World Youth Championship, Porto Carras, Greece (© 2010 Anastiya Karovich – para EDAMI)
El valor dels escacs en l'Educació

Al llarg de les últimes dècades, nombrosos estudis realitzats per prestigioses universitats, sociòlegs i pedagogs de tot el món, han posat de manifest, de manera inequívoca, que l’aprenentatge dels Escacs en edats primerenques del nen contribueix de manera palesa a l’augment del rendiment escolar. Els Escacs fa als nens més eficaços i potencia àrees cognitives clau en el seu desenvolupament intel·lectual. Cap de les habilitats que a continuació relacionem són únicament específiques dels Escacs, però totes elles són afavorides de manera notable pel joc. La bellesa d’ensenyar els Escacs com una eina de desenvolupament educatiu i personal és que ajuda a modelar el caràcter del nen i estimula la seva ment, desenvolupant i potenciant les seves habilitats innates, en tant que com a joc li diverteix, la qual cosa donat el seu caràcter transversal amb les assignatures transversals, contribueix eficaçment a allunyar el fracàs escolar. Com a resultat, els nens es convertiran en pensadors més crítics, solucionaran de forma més ràpida i eficaç problemes complexos i prendran millors decisions.

Presa de decisions

Als joves se’ls ensenya que no han de fer la primera cosa que apareix en la seva ment. Ells aprenen a identificar i considerar alternativament els avantatges i desavantatges de diverses accions. A més, s’acostumen a ponderar les seves opcions en un llindar de temps limitat.

Reflexió-Reacció

Als nens se’ls ensenya a pensar en primer lloc, després actuar. Els ensenyem a preguntar-se: “Si faig això, el que podria succeir llavors és això, i llavors, com puc respondre?” Amb el temps, els escacs ajuda a desenvolupar la paciència i la reflexió.

Anàlisi Concret

Els nens aprenen a avaluar els resultats de determinades accions i seqüències. Quin avantatge o desavantatge concret té aquest moviment? Les decisions són millors quan estan guiades per la lògica, en lloc de l’impuls.

Concentració

Als joves se’ls ensenya els beneficis de l’observació acurada i atenta. Si no saben interpretar el que està succeint, no poden respondre a ella, no important que intel·ligents siguin. Amb el temps, arriben a poder atendre en paral·lel a factors rellevants que els criden l’atenció, sense perdre el focus de la situació general.

Planificació

Als nens se’ls ensenya a desenvolupar objectius a més llarg termini i prendre mesures adequades a aquestes situacions. També se’ls ensenya la necessitat de reavaluar els seus plans davant una nova situació.

Pensament abstracte

Els nens són preparats en escenaris on han d’imaginar una seqüència d’accions abans que aquests succeeixin. La cerca de patrons els ajuda a contextualitzar les noves situació, en la cerca d’una millor solució.

Els Escacs ajuda a pensar

(Madrid, 8 d’octubre de 2011) Seu central de Fundació Telefònica.

Conferència a càrrec del Gran Mestre Miguel Illescas, que gira entorn dels valors que procura els escacs en l’educació dels nostres joves i com les noves tecnologies ho fan, més que mai, accessible a tots.